Prekenseries

Bestaat God?

Bestaat God? Dat is de hamvraag. Als God zou bestaan, dan is het niet ondenkbaar dat Hij bewijs van zijn bestaan geeft. Wat zouden die bewijzen kunnen zijn? En zijn die bewijzen overtuigend? In deze serie kijken we naar een drietal bewijzen voor het bestaan van God.

Zingeving

Mythbusters

in deze prekenserie gaan we kijken naar de verschillen tussen het kerstverhaal in de Bijbel, en hoe het kerstverhaal door de jaren is verteld en gevierd. De serie is bedoeld om te laten zien dat het niet erg is dat er wat verschillen zijn; ze doen niet af aan de gebeurtenis en de reden voor het kerstfeest. Daarnaast zijn er mooie lessen die we kunnen leren uit het kerstverhaal.

Handelingen van Houten

In Mattheüs 28:19–20 staat de Grote Opdracht die God Zijn gemeente geeft. Als Zijn gemeente willen we daar aan gehoorzaam zijn. En voor inspiratie kijken we naar de eerste Christenen. Hoe gaven zij invulling aan deze missie? Wat was aanleiding voor de successen? Wat kunnen wij hiervan leren in hoe wij die missie aangaan? Om zo, als het ware, ons eigen (Bijbel)boek te schrijven met de Handelingen van God door ons heen. Hoe gebruikt God ons? Welke verhalen kunnen wij opschrijven in het boek van ons verhaal als 21ste-eeuwse Christenen?

Preppen voor Pinksteren

Ontmoetingen met Jezus tussen Pasen en Pinksteren

Tussen Pasen en Pinksteren zijn er een aantal ontmoetingen geweest die de discipelen hebben voorbereid op Pinksteren en de nieuwe missie die daarmee gepaard ging. In deze serie staan we stil bij die ontmoetingen en gaan we kijken naar hoe die de discipelen hebben voorbereid op de missie van God om mensen tot Zijn discipelen te maken in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Wat zei en deed Jezus in zijn laatste fysieke dagen en ontmoetingen op aarde? Zou hij niet het meest belangrijke nog over willen brengen? Het doel van deze serie is om te kijken hoe God ons wil voorbereiden in deze tijd, in onze context op diezelfde missie die wij hebben.

Alles Nieuw

God wil vernieuwen. Elke dag. God startte daarmee met zijn schepping. Maar juist ook na de zondeval is God opnieuw bezig met alles herstellen. Het is Gods missie om deze hele schepping te herstellen en daarbinnen ook de mensen weer vernieuwd bij hem te brengen. God staat niet stil, God is niet klaar met ons.
Het doel van deze serie is om nieuw besef te krijgen dat God een nieuw werk wil doen in ons leven. Maar ook het besef dat God niet wil dat we dit voor onszelf houden. De vernieuwing heeft ook als doel dat de wereld om ons heen verandert. De serie omvat een aantal thema's die facetten van deze vernieuwing in ons uitwerken.